Đô thị hóa nhanh chóng khiến hàng nghìn công trình cổ ở Trung Quốc nguy cơ bị phá hủy

Đô thị hóa nhanh chóng khiến hàng nghìn công trình cổ ở Trung Quốc nguy cơ bị phá hủy

Đô thị hóa nhanh chóng khiến hàng nghìn công trình cổ ở Trung Quốc nguy cơ bị phá hủy

Đô thị hóa nhanh chóng khiến hàng nghìn công trình cổ ở Trung Quốc nguy cơ bị phá hủy

Đô thị hóa nhanh chóng khiến hàng nghìn công trình cổ ở Trung Quốc đứng trước nguy cơ bị phá hủy để phục vụ cho mục đích mới. Đây là lý do các công ty "thần đèn" xuất hiện.

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Hotline
Zalo
Go Top